Bronbemaling

De aanwezigheid van ondiep grondwater is vaak een probleem voor graafwerken en andere bouwprojecten. Met bronbemaling kunnen we het grondwater tijdelijk verlagen, zodat de werkzaamheden veilig en in goede omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Voor deze grondwaterverlaging wordt er een bemalingsplan uitgewerkt. Het bemalingsplan wordt uitgewerkt voor de specifieke locatie en planning van het bouwproject, conform de code voor de goede praktijk en in overleg met de aannemer.

Vooraleer de graafwerken beginnen, plaatsen onze bemalingsteams de benodigde onttrekkingsfilters, bovenbuizen en bemalingspompen. Als er diepere graafwerken uitgevoerd worden, of wanneer er spanningswater aanwezig is, zorgen we ook voor diepere bemalingsputten met bronpompen. U kunt de grondwaterstand actief volgen op uw werf, met behulp van peilbuizen of desgewenst met actieve monitoring. Vanhecke beschikt over een ruim arsenaal huurpompen en stroomgroepen. We kunnen dan ook 24/7 actief toezicht houden op de waterniveaus en debieten, waardoor we zo nodig efficiënt bij kunnen sturen.

Wij kijken graag samen met u welke werkwijze het beste past bij uw bouwproject en adviseren daarnaast graag welke vergunningen er nodig zijn, conform de geldende wetgeving en code goede praktijk. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen, dan informeren wij u graag over de meerwaarde van actieve monitoring op uw werf.

Ontdek ons volledig aanbod
geothermie icon
Geothermie
Lees meer
putboringen icon
Putboringen
Lees meer
advies icon
Advies, herstelling & service
Lees meer