Geothermie: bodemenergie voor uw verwarming en verkoeling

Jaarlijks voert Vanhecke meerdere honderden succesvolle geothermieboringen uit, waarmee ze duidelijk de kracht van geothermie laat zien. Een goede samenwerking met uw installateur, samen met een nauwkeurige boring en aansluiting, garanderen de succesvolle afloop van die projecten. Als onafhankelijk boorbedrijf werken wij graag met zowel de eindklant als de aannemers, om zo een optimaal en duurzaam geothermieproject neer te zetten.

Wat is geothermie?

De aarde is een bijna onuitputtelijke bron van energie. De zon warmt dagelijks de oppervlakte op en de kern van de aarde blijft nog vele miljoenen jaren warmte leveren. Hoe dieper u richting die kern gaat, hoe warmer het wordt. Maar ook op oppervlakkerige dieptes is er vrijwel onuitputtelijk veel energie beschikbaar. Op een diepte van slechts enkele tientallen meters is de temperatuur stabiel rond 12 tot 14 °C (afhankelijk van het seizoen). Met onze bodemwarmtewisselaars halen we deze energie op de meest efficiënte manier uit de bodem.

Met een warmtepomp kunt u deze gratis energiebron dus het ganse jaar door duurzaam en goedkoop gebruiken voor uw verwarming.

Dezelfde installatie kan ook voor verkoeling zorgen. Immers, met de juiste warmtepompinstallatie is het net zo goed mogelijk om de woning of het bedrijfspand te koelen en de overtollige energie weer op te slaan in de bodem. Daarom noemen we een geothermisch systeem vaak een Bodem Energie Opslagsysteem, of BEO-veld.

Vanhecke NV is een van de pioniers op het gebied van verticale aardwarmtewisselaars in Vlaanderen. Dit blijft tot op de dag van vandaag de meest rendabele, economische werkwijze en we vertellen u graag in detail waarom dit het geval is.

Bij deze techniek wordt een gesloten aardwarmtewisselaar in een boorgat geplaatst. Dit boorgat kan variëren van enkele tientallen meters, tot wel 150 meter diepte. Deze warmtewisselaars – of geothermische sondes – worden dan onderling verbonden en aangesloten op de warmtepomp, zodat de energie daar efficiënt en rendabel naar vervoerd kan worden. Voor een vergelijking van de verschillende methoden kunt u hier terecht.

Het is voor elke geothermische installatie van belang dat de gehele installatie juist wordt ontworpen en geplaatst. Boringen en warmtepomp dienen complementair te zijn, maar ze vragen elk een heel andere uitvoering en zorg. Een goede warmtepompinstallateur is een echte specialist in zijn vakgebied. Het is dan ook niet verrassend dat hij beroep doet op een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanleggen van het BEO-veld. Als gespecialiseerd boorbedrijf kiezen wij er bewust voor om onafhankelijk, maar toch in nauwe samenwerking met deze installateurs te werken. Zowel de installateur als boorfirma hebben er beide belang bij om een samenwerking objectief en kwalitatief te laten verlopen, aangezien beide partijen garant willen staan voor een goed eindresultaat. Zelfs met meer dan 40 jaar ervaring en moderne hulpmiddelen kunnen bodemlagen plaatselijk nog steeds verrassingen inhouden. Onvaste formaties, versteende zandlagen en schelpenbanken kunnen bij boorwerkzaamheden bijvoorbeeld extra zorg vragen tijdens de uitvoering, zodat de eindkwaliteit telkens kan worden gegarandeerd. Alleen een kwalitatieve boorfirma kan zekerheid waarborgen bij de uitvoering van die werkzaamheden. Daarom heeft Vanhecke haar eigen team van specialisten en ervaren boorploegen, maar installeren wij zelf geen warmtepompen.

Door de jaren heen zijn zowel de inzichten als de technieken geëvolueerd. We informeren installateurs en geïnteresseerden graag over de mogelijkheden en technieken, zodat u samen weet waar u voor kiest en zo het beste resultaat behaalt. Wij bieden erkende warmtepompinstallateurs en architecten speciale informatiesessies. Neem vrijblijvend contact op als u interesse heeft.

Geothermische systemen

Bij open systemen is het grondwater de energiedrager; een functie die bij gesloten systemen wordt overgenomen door een vloeistof (of gas) die door de sondes stroomt.

Afhankelijk van de ligging van deze sondes maken we een onderscheid tussen horizontale of verticale systemen.

Aardwarmte

Doordat de zon de aardbol bijna constant opwarmt, zit er onder de grond heel wat bruikbare warmte opgeslagen. De eerste paar meter onder het aardoppervlak worden beïnvloed door de seizoenen, maar op 5 à 7 meter is dit effect zo goed als verdwenen. Als men eenmaal diep genoeg geboord heeft, komen we bodemtemperaturen van 12 ⁰C tot 14 ⁰C tegen.

Deze warmte kan via een warmtepomp met een gesloten circuit uit de grond gehaald worden. Hiermee kunt u zowel uw volledige woning als al het water voor uw sanitair verwarmen. De warmtepomp levert ongeveer 70% (gratis) energie bij een verbruik van 30% elektrische energie. Daarom is het verbruik, in vergelijking met een klassiek verwarmingssysteem, vele malen lager. Daarnaast zijn er ook nog fiscale voordelen aan verbonden. U vindt een overzicht van de premies die u mogelijk kunt ontvangen op www.energiesparen.be.

Een gesloten circuit

In onze streken is een gesloten circuit veruit het meest efficiënte systeem. Daarbij worden de warmtewisselaars tussen de 50 en 150 m diep in de bodem geplaatst, afhankelijk van het soort bodem en de beoogde capaciteit van het systeem.

Dit systeem is onderhoudsvrij en belast de aarde niet, omdat er gebruik gemaakt wordt van milieuvriendelijke producten. Er worden meerdere gaten in de bodem geboord, waarin onderling verbonden polyethyleenleidingen worden geplaatst. In deze zogenaamde bodemcollectoren stroomt een mengsel van water en (milieuvriendelijke) antivries. Dit mengsel brengt de opgenomen warmte naar de warmtepomp, die op zijn beurt uw woning of water verwarmt. Om te bepalen waar en hoeveel van deze boringen dienen te komen wordt er gebruikt gemaakt van EED-software, zie ook www…….

De horizontale systemen

De horizontale systemen worden toegepast en uitgevoerd door kunststoflussen op 1,2 m en 2 m diepte onder de grond te plaatsen. Deze worden vlak of in een spiraal in vooraf uitgegraven sleuven gelegd.

Door de geringe diepte is de aanvulling vanuit de diepere ondergrond eerder beperkt. De ondiepe lussen werken dus in principe eerder als ondergrondse zonnecollectoren: ’s winters wordt er warmte uit de ondiepe grond gehaald en in de zomer wordt het ‘warmtereservoir’ weer aangevuld.

Deze eenvoudige installatie en de zeer beperkte vermogensuitwisseling van horizontale bodemwarmtewisselaars, zorgen er samen voor dat deze techniek bijna uitsluitend geschikt is voor de residentiële sector. Het vergt vrij grote vrije oppervlakte, maar heeft een veel lager rendement dan bij verticale boringen.

De verticale systemen als volgt: 

In de bodem worden diepe gaten geboord met een diameter van 15 cm. De diepte is afhankelijk van de gewenste energie, bodemlagen en lokale regelgeving, maar gaat in de meeste gevallen 50 tot 150 meter diep. In deze boorgaten worden kunststofbuizen geplaatst waar later een vloeistof doorheen stroomt die energie uitwisselt met de bodem. De vloeistof bestaat uit een mengsel van water en milieuvriendelijke antivries (biologisch afbreekbare glycol).

Verticale warmtewisselaars onttrekken alleen warmte uit de grond. Hierdoor wordt de grondtemperatuur verlaagd naar het einde van het stookseizoen. Tijdens de zomerperiode moet de grond weer opgewarmd worden, zodat de bodemtemperatuur van het begin van het stookseizoen weer bereikt wordt. Dit gebeurt onder andere dankzij de stroming van het grondwater.

Er kunnen ook meerdere wisselaars op afstanden van 2 tot 10 m van elkaar geplaatst worden, om zo een buffer te creëren. Door een dergelijke buffer kan er zowel kou als warmte worden opgeslagen.

Tijdens de winterperiode onttrekken de warmtewisselaars warmte aan de bodem, die vervolgens via een warmtepomp een gebouw kan verwarmen. Door het onttrekken van die warmte daalt de bodemtemperatuur aan het einde van het stookseizoen tot een minimum. Tijdens de zomerperiode brengen diezelfde warmtewisselaars de opgeslagen kou dan weer naar boven en warmen ze tegelijk de bodem actief weer op.

De kou kan op twee manieren worden overgebracht. Bij de ene manier wordt alleen de warmtewisselaar van de warmtepomp gebruikt. Dit heet natuurlijke of passieve koeling. Hiervoor dient enkel de circulatiepomp te functioneren waardoor tot 28 keer meer energie uit de woning gehaald wordt dan er wordt verbruikt door de installatie. De werking van de warmtepomp kan ook omgekeerd worden, waarbij er gebruik wordt gemaakt van actieve koeling. In het laatste geval wordt natuurlijk ook meer energie gebruikt voor de activatie van de warmtepomp.

Omdat de bodem bij dit systeem dient als tijdelijke opslag voor de energie, wordt dit ook wel Boorgat-energieopslag (BEO) of Boorgat Thermische Energie Opslag (BTES) genoemd.

In tegenstelling tot voor open bronsystemen is er voor gesloten bronsystemen in Vlaanderen geen vergunning nodig. Wel kunnen er lokaal specifieke voorwaarden gelden die de toegelaten diepte zonder vergunning beperken. Als erkend boorbedrijf kunnen wij u hierbij informeren.

Ontdek ons volledig aanbod
bronbemaling icon
Bronbemaling
Lees meer
putboringen icon
Putboringen
Lees meer
advies icon
Advies, herstelling & service
Lees meer