Putboringen

Bij grondwaterwinning staat meer dan ooit de zorg voor toekomstige watervoorziening en kwalitatief grondwater voorop. Hoewel er wettelijke beperkingen zijn voor het winnen van grondwater, is duurzame en verantwoorde exploitatie van nieuwe en bestaande grondwaterwinningen niet alleen mogelijk, maar ook economisch interessant.

Uw watervraag verdient een grondige analyse en zorg. We gaan dan ook nooit lichtzinnig aan het werk en gaan voor elke grondwaterwinning na wat de geologische en wettelijke opties zijn. De beschikbare geologische gegevens – maar vooral 40 jaar boorervaring – helpen ons vooraf in te schatten op welke diepte er water voor uw toepassing gevonden kan worden. Ook bij het uitvoeren van de boorput zelf gaan we met zorg te werk. Er werd in het verleden maar al te vaak onzorgvuldig geboord, waardoor er onnodige kosten en risico’s werden veroorzaakt. Zorgzaam boren vergt goed materiaal, kennis van zaken en kwalitatieve materialen. Die passen we toe bij elk project, zodat er ook in de toekomst kwalitatief water beschikbaar blijft.

Onze zorg stopt echter niet bij het boren en afwerken van de boorput. We zorgen ook graag voor de afwerking van de waterwinning, het installeren van een passende bronpomp, de elektrische aansluiting en eventuele sturing. Daardoor garanderen we een correcte installatie die in balans is met uw grondwaterwinning. Aangezien de kwaliteit van het grondwater verschilt, staan we desgewenst ook voor u klaar voor ondersteuning te bieden bij analyses en eventuele waterbehandeling.

Uit ervaring weten we ook – en kunnen we u dus informeren – of grondwaterwinning interessant én economisch is voor uw toepassing. Wij adviseren en begeleiden vanaf de aanvang van het project tot de ingebruikname van het water, inclusief kwalitatieve analyses en behandelingen.

Ontdek ons volledig aanbod
geothermie icon
Geothermie
Lees meer
bronbemaling icon
Bronbemaling
Lees meer
advies icon
Advies, herstelling & service
Lees meer