Over Geovanhecke

Duurzaam water- en energiebeleid

Bij de overname van Geovanhecke in 2016 door Naten Van Hemelrijck en Stefan Meersseman was duurzaam water- en energiebeheer al een uitgangspunt. Voor beide partners, die duurzaamheid als ideologie delen, was toen al duidelijk dat een ommekeer noodzakelijk zou zijn. Stefan Meersseman had als managing director van een busbedrijf al jarenlange ervaring met het Charter Duurzaam Ondernemen: “Geovanhecke ligt in het verlengde van mijn interesse voor duurzame mobiliteit”, licht Stefan toe.

“Het is een unieke kans om mijn visie door te trekken naar water- en energiebeheer. Er is namelijk maar één weg vooruit, en dat is kiezen voor duurzaamheid. En we stellen vast dat er nog veel werk aan de winkel is”

Milieuwetgeving aangescherpt

De beslissing om in te zetten op advies heeft veel te maken met de snel veranderende spelregels in de sector. In 2021 scherpte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de milieuwetgeving aan. Ze stelde een actieplan voor met een focus op de boorbedrijven die zich niet aan de regels houden of hun klanten onvoldoende informeren over de noodzaak van correcte boor-activiteiten.

Geovanhecke hoopt vanuit de praktijk een antwoord te bieden op deze nieuwe uitdagingen. Dat gaat bijvoorbeeld om omgevingsvergunningen, screenings, controle of peilmetingen.

Voor de implementatie bevelen ze de juiste partners aan en voorzien ze als begeleidingsbureau alle opvolging. Zowel aan andere boorbedrijven of aan andere betrokken partijen zullen ze ook specifiek materiaal verhuren zoals pompen, meetapparatuur, monitoring, stuurkasten, geijkte debietmeters, ...

over/img-8123.jpeg