Aannemers

We wapenen aannemers met kennis over mogelijke hiaten en gevaren inzake bronbemaling, geothermische systemen en waterwinning. Dit om onvoldoende voorbereide dossiers in de uitvoeringsfase te vermijden; vertraging, stopzetting of problemen met de verzekering te verhinderen; een zo correct mogelijke prijs te kunnen opstellen en de eigen risico’s zoveel mogelijk in te perken. 

hoe-we-u-ondersteunen/img-2484.jpeg
icon

Algemene bouwwerken

Aannemers worden vaak geconfronteerd met uitvoerings of -aanbestedingsdossiers waarin het aspect bronbemaling onvoldoende is voorbereid, waardoor de kans bestaat dat het project vastloopt. Een bemaling of boringen die niet conform of onder een verkeerde vergunning worden uitgevoerd kunnen tot gevolg hebben dat een werf door handhaving wordt stilgelegd. Erger is het echter wanneer risico’s over het hoofd gezien worden waardoor schade optreedt: de aansprakelijkheid van alle betrokkenen kan hoger zijn dan de waarde van de aanneming! 

Praktische toolbox

Een screening brengt de hiaten en mogelijke risico’s in kaart, indien nodig gevolgd door een verder begeleidingstraject in de vorm van bijvoorbeeld een bemalingsstudie.  

Geovanhecke staat aannemers hoofdzakelijk bij in de uitvoering, zodat de werken binnen de wettelijke mogelijkheden worden gerealiseerd. Zowel in voorbereiding, als begeleider met monitoring en sturing, voor aanvullende diensten als voor nazorg en expertise treden we op voor projecten over heel Vlaanderen, aanvullend op de diensten van Vlarel-erkende collega’s. Op basis van jarenlange voorbereiding en ervaring ontwikkelden we een praktische toolbox met screenings en hulpmiddelen om grenzen te bewaken en uitvoeringsproblemen op te lossen. We zien immers in de praktijk dat er te vaak gegrepen wordt naar foutieve lapmiddelen. 

Wij geven ook advies en ondersteuning aan aannemers op het vlak van geothermische boringen, waterwinning en de algemene waterhuishouding, zoals bijvoorbeeld infiltratie.  

icon

Installateurs

Als installateur hoeven we u niet te overtuigen van de voordelen omtrent verwarming en koeling met geothermische systemen. De boringen zelf worden echter nog steeds als duur ervaren en de uitvoering van geothermische boringen blijft een technische en complexe aangelegenheid met zwaar materiaal. De voorbije jaren zien we gelukkig dat de geothermische warmtepomp doorbreekt én we zien ook steeds meer capaciteit in de uitvoering van de geothermische boringen. Zelfs de prijzen lijken te dalen… 

Nog veel vragen

Als Vlarel-erkend boorbedrijf en praktijkcentrum boringen zijn we blij met deze evolutie. We worden echter tegelijk dagelijks geconfronteerd met vragen en problemen die ons zorgen baren. De gebruikte materialen, de wijze van uitvoeren, de verborgen kosten en kleine lettertjes in offertes, verschillen in dimensionering en het werkelijk aantal boormeters, vertonen vaak meer verschil dan een prijsverschil kan verklaren. Een goede reputatie, en zelfs een goede samenwerking zegt niet alles: de gevolgen van een fout ontwerp of verkeerde uitvoering van geothermische systemen komen pas na drie à zeven jaar tot uiting…  

Transparantie, advies en kwaliteit

Rekening houdend met deze evolutie heeft Geovanhecke zich gespecialiseerd in transparantie en advies. We leggen de focus op volledige ondersteuning waarbij we volgens de hoogste kwaliteitsnormen boren, binnen de milieuwetgeving. 

Installateurs zijn bij ons aan het juiste adres voor correcte analyse en degelijk advies. Net als bij waterwinning en grondwaterverlaging gebeurt dit op werven van partners: opleiding, offertevergelijk, advies, testen en expertise kan in elke fase van een project. Op die manier kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord. 

Met proefprojecten, opleidingen, materiaaltesten en via onze actieve rol in de sector trachten we bij te dragen aan een kwalitatieve en dynamische geothermische sector. Transparantie, objectiviteit en een strenge deontologie staan hierbij centraal. 

icon

Tuinaannemers/groenaanleg

Er is elke zomer opnieuw veel vraag naar waterwinningen. Tuinaannemers merken hoe hogere temperaturen en vooral langere droge periodes de vraag naar beregening en zwembaden en -vijvers doet exploderen. Helaas is grondwater voor tuinaannemers zowel een vloek als een zegen…  Dezelfde droogte en een streng wettelijk kader maken zowel waterwinning als bemaling minder evident. In beide gevallen biedt Geovanhecke de expertise om klanten van tuinaannemers te helpen.

De planning valt in het water?

Op het vlak van grondwaterverlaging is er vandaag een verplichting tot melding of zelfs vergunning van elke grondwaterverlaging. De tijdige voorbereiding van de graafwerken voor aanleg van een zwemvijver of zwembad zijn dus altijd noodzakelijk. Zo niet valt de planning in het water! Geovanhecke adviseert bij bestaande waterwinningen, zowel op vlak van wettelijke conformiteit als verdichting en kan u ook ondersteunen bij een nieuwe vergunning. 

Dalende grondwaterstanden en wisselvalige neerslag leiden tot zichtbare verdroging. Grondwater lijkt dan een vanzelfsprekende oplossing? De diepte waarop grondwater gevonden kan worden, de kwaliteit in deze lagen, de totale kostprijs van boring, installatie en exploitatie: zonder voorbeschouwing valt grondwater vaak erg duur uit.

Geovanhecke blijft een actief boorbedrijf in de discipline waterwinningen. De voorbije jaren zien we echter in toenemende mate problemen opduiken bij bestaande grondwaterwinningen. Onze eerste focus is dan ook om klanten bij te staan met advies en eigen waterwinners te helpen om hun bron en grondwater op een wettelijke conforme wijze te beheren.

Vermijd onnodige kosten

We leggen ons toe op tuinaannemers en bedrijven die begrijpen dat een duurzame waterwinning meer omvat dan een impulsieve beslissing waarvan de gevolgen ongekend zijn. Elk boorproject start dan ook met advies waarbij ook de wettelijke aspecten belicht worden. 

We adviseren dus graag voordat onnodige kosten worden gedaan. Bij Geovanhecke bent u aan het juiste adres voor een duurzame waterwinning!