Complex project en correcte kostprijs in kaart gebracht

Geovanhecke werd voor een project aan de Kust door een aannemer gevraagd om prijs te geven voor de uitvoering. Op dat moment was er te weinig informatie beschikbaar om een correcte prijs te maken. De aannemer moest de uitvoering echter binnen de kortst mogelijke termijn opstarten omdat de lozing verbonden was aan bepaalde termijnen. Bouwheer en aannemer waren al enige tijd in dialoog met een andere bemaler, maar botsten op onduidelijkheden. Het project kon met andere woorden niet uitgevoerd worden omdat er geen concrete invulling van de uitvoering mogelijk was. Naten Van Hemelrijck: “Wij gingen in overleg met de bouwheer en Natuur en Bos. We brachten de situatie en kostprijs in kaart en zorgden voor de volledige begeleiding. Binnen het complex traject vulden we de bijkomende voorwaarden omtrent lozing in, tot tevredenheid van de boswachter. Uiteindelijk werd de werf zonder extra vertraging uitgevoerd, binnen de vergunning, en werden de kosten onder controle gehouden. De oorspronkelijke bemaler heeft overigens ook in uitvoering meegewerkt en ook naar de toekomst zien we verdere samenwerking. ”